Privacy Verklaring Denken is te doen

versie 30 maart 2018

Praktijk Denken is te doen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Praktijk Denken is te doen heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Praktijk Denken is te doen.

Delen met derden
Praktijk Denken is te doen zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is, zoals om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Andere gegevens zoals verslagen worden alleen aan derden verstrekt met jouw schriftelijke toestemming.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Praktijk Denken is te doen gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Praktijk Denken is te doen, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Praktijk Denken is te doen kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Denken is te doen en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Denken is te doen verstrekt.
Bij Praktijk Denken is te doen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Praktijk Denken is te doen verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Praktijk Denken is te doen je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans verslaglegging en evaluatie van de geleverde dienst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Praktijk Denken is te doen. Praktijk Denken is te doen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Praktijk Denken is te doen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Praktijk Denken is te doen maakt geen gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+.

Praktijk Denken is te doen maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar m.verhoeven44@kpnplanet.nl.
Praktijk Denken is te doen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Praktijk Denken is te doen is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://denkenistedoen.nl is de website van Praktijk Denken is te doen. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34343389. E-mailadres: m.verhoeven44@kpnplanet.nl