Aanpak

anders lerende kinderen praktijkPraktijk Denken is te doen gaat verder dan gewone huiswerkbegeleiding. Om een kind goed te ondersteunen bij het leren is het belangrijk om te weten wat zijn leerstijl is. Ik bekijk samen met het kind welke denk- en leervaardigheden het nog verder moet ontwikkelen om beter tot zijn recht te komen, zodat “eruit komt wat erin zit.” Met de kennis die we hierdoor vergaren kunnen we veel gerichter met de schoolvakken aan de slag.

Als basis in de begeleiding gebruik ik een speciale, intensieve communicatiestijl die mediërend leren genoemd wordt. Deze gaat uit van het geloof dat ieder mens zich zijn leven lang kan blijven ontwikkelen en dat dit het beste gebeurt in liefdevolle en respectvolle interactie met de medemens. Mediatie is een middel waarbij het kind zich bewust wordt van zijn eigen denken en handelen. Het leert na te denken over zijn leerstrategieën. Mediatie is de start om, wanneer nodig, de leerstrategieën zodanig aan te passen dat het kind succeservaringen behaalt. Het maakt kinderen tot flexibele denkers.

Bij de begeleiding worden verschillende methodes ingezet zodat zoveel mogelijk bij het kind kan worden aangesloten.

De methode Feuerstein© richt zich bijvorobeeld op het uitbreiden en versterken van denkvaardigheden en leerstrategieën. De Ik leer anders© methode biedt praktische handvatten voor beelddenkers, De Rekenlijn© is een overzichtelijke methode om kinderen te leren rekenen. Daarnaast ontwikkel ik zelf materiaal en spelletjes.

Het volgen van een Citotraining is ook mogelijk. Ook hierbij is het uitgangspunt het versterken van leerstrategieën en denkvaardigheden zodat het kind geen trucjes leert maar een waardevolle aanvulling krijgt op het onderwijs.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met mij op.