Feuerstein

feuerstein onderwijsProfessor Reuven Feuerstein is een Israëlisch psycholoog die in antwoord op de genormeerde standaard IQ testen een eigen batterij testen ontwierp om het leervermogen en het leerproces van een kind (of volwassene) in kaart te brengen. Hier komt geen IQ bepaling of vergelijking met een norm aan te pas. De prestaties die het kind levert worden alleen vergeleken met hemzelf.

De testbatterij geeft antwoord op vragen als: Waar zitten de leermoeilijkheden en waar komen ze vandaan? Wat zijn de sterke kanten van het kind en hoe kunnen we die benutten om de problemen de baas te worden?

Naast de reeks testen heeft Feuerstein een uitgebreid programma ontwikkeld waarmee denk- en leervaardigheden stap voor stap getraind worden. Dit programma kan prima in schoolvakken worden geïntegreerd.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op.